برای رشد جنین داخل تخم نطفه دار نیازمند این است که شرایط دمایی داخل دستگاه جوجه کشی فراهم شود. زیرا اگر شرایط دمایی فراهم نشود باعث سرد شدن جنین در داخل تخم میشه و در نهایت منجرب مرگ جنین داخل تخم نطفه دار خواهد شد. برای گرم کردن داخل دستگاه جوجه کشی از دو روش میشه اقدام کرد اولین روش قرار دادن المنت میله ای متناسب با ابعاد دستگاه از جمله المنت های 300 وات و 500 وات . و اما روش دوم که ریسک پذیر می باشد استفاده از لامپ رشته ای برای گرمایش داخل دستگاه جوجه کشی است . استفاده از المنت خیلی مطمئن تر از لامپ هست زیرا به فرض مثال ما داخل دستگاهمون تخم نطفه دار قرار دادیم و یهویی نصف شب لامپ می سوزه و در نهایت باعث خرابی تخم ها خواهد شد . اما استفاده از المنت خیلی مطمئن تر است چون به هیچ عنوان خراب نمی شود و از طول عمر بالایی برخوردار است.برای دستگاه های 42 تایی از المنت 60 وات هویه می توانید استفاده کنید و برای دستگاه جوجه کشی های با ظرفیت 84 تایی تا 252 تایی از المنت 300 وات استفاده کنید و برای ظرفیت 420 تایی تا 504 تایی از المنت 500 وات استفاده کنید. و برای دستگاه 504 تایی تا 2016 تایی از المنت 1000 وات استفاده بکنید. برای کم کردن توان المنت نیز می توانید از دیمر های 2000 وات استفاده کنید تا طول عمر بالایی داشته باشد.