کنترلر یا برد جوجه کشی یکی از ابزار های مهم برای مدیریت دستگاه جوجه کشی می باشد . مجموعه جوجه کشی پر طلا اقدام به تولید انواع کنترلر های خانگی و صنعتی جوجه کشی کرده است.برای اینکه دستگاه جوجه کشی مقادیر دما و رطوبت و سایر بخش های دستگاه جوجه کشی را کنترل کند. نیازمند به یه سیستم کنترلر فول اتوماتیک می باشد سیستم های مجموعه جوجه کشی پر طلا از سنسور های sht20 نسل سوم سوئیسی ساخته شده است این سیستم ها دارای ورودی و خروجی های 220 و 12 ولت می باشد. تمامی کنترلر های مجموعه جوجه کشی پرطلا دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط می باشد. در کنار تمامی کنترلر ها سنسور نیز ارسال خواهد شد .

کنترلر های جوجه کشی پرطلا به 5 دسته تقسیم می شوند.

1- کنترلر های کامل شامل ( دما ، رطوبت ، چرخش ، فن اضطراری ، منو انتخاپ پرنده ، قابلیت کالیبراسیون و ...)مثل DHS22 , DHS33

2- سیستم ترموستات دما ( این نوع کنترلر فقط دمای دستگاه جوجه کشی را کنترل می کند) مثل ترموستات 1129

3- سیستم ترموستات رطوبت (این نوع کنترلر فقط برای کنترل رطوبت دستگاه جوجه کشی کاربرد دارد.) مثل کنترلر دما یا رطوبت

4- سیستم چرخش یا تایمر ( این نوع سیستم فقط برای دستور عمل چرخش قابل استفاده می باشد.) مثل TMS100

5- سیستم های نمایشی دما و رطوبت ( این نوع سیستم ها فقط دما و رطوبت دستگاه جوجه کشی رو نشون می دهند و هیچ نقشی در کنترل دما و رطوبت ندارند)