پکیج آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی بصورت ویدیویی با بهترین کیفیت و مجرب ترین تیم آموزش از صفر تا صد بصورت رایگان توسط مجموعه جوجه کشی پرطلا عرضه می گردد. این پکیج شامل 14 سرفصل است که در زیر بهشون اشاره شده:

1- اموزش مفاهیم جوجه کشی مثل ( حالت ستر ، حالت هچر ، طول دوران جوجه کشی ، دما ، رطوبت ، فن گردش هوا ، سیرکولاسیون و ...)

2- معرفی تمامی لوازم مورد استفاده در دستگاه جوجه کشی از صفر تاصد

3-آموزش ساخت بدنه دستگاه جوجه کشی طبق استاندارد های جهانی و معرفی انواع بدنه های مورد استفاده در دستگاه های جوجه کشی

4-آموزش نصب تمامی اجزای دستگاه و ننقشه چیدمان قطعات شامل نصب المنت ، فن ، بخار ساز و... .

5-اموزش ساخت ترنر دستگاه جوجه کشی و نحوه نصب موتور و ایجاد زاویه 90 درجه

6-اموزش نصب و سیم کشی کنترلر دستگاه جوجه کشی از صفر تا صد.

7-آموزش کار با کنترلر دستگاه جوجه کشی در طول دوران جوجه کشی

8- تست و راه اندازی دستگاه جوجه کشی

9-ارائه مطالب فوق مهم در مورد خرید تخم نطفه دار از بازار

10-اموزش نحوه قرار گیری تخم نطفه دار در دستگاه و نطفه سنجی تخم ها

11-آموزش نحوه انتقال تخم ها از ستر به هچر در روز 18

12- آموزش سرکشی به تخم ها در روز 19 ،20 و 21 و نحوه خروج جوجه ها از دستگاه

13-آموزش ساخت مادر مصنوعی برای جوجه های یکروزه

14- اموزش نگهداری جوجه یکروزه تا شش ماهه از نظر دان ، واکسن ، و شرایط نگهداری